Lantbruksmaskiner

Har du problem med avgasreningen på din lantbruksmaskin? Har du återkommande felkoder så som SCR/AdBlue/DPF? De flesta traktorer använder en avgasrening i form av partikelfilter eller AdBlue-tillsats, när detta efterbehandlingssystem börjar krångla resulterar det inte bara i dyra kostnader för reservdelar, det blir oftast långa stillestånd som ger mindre produktion och dyra kostnader för stillastående personal.

Vi hjälper er på ett snabbt och effektivt sätt att avaktivera funktionen.